Polskie znaczki wycofane z obiegu

Sprawdź, czy dany znaczek jest nadal w obiegu, czy może został już wycofany z obiegu. Wpisz jego numer z katalogu Fischer i naciśnij "Sprawdź".
Narzędzie dotyczy TYLKO polskich znaczków pocztowych. Nie dotyczy bloków.